Κατασκευή Ιστοσελίδων

2

Ιστοσελίδες με κορυφαίο σχεδιασμό, φιλικές για τον Χρήστη και τις Μηχανές Αναζήτησης

Στην Pineapple Digital, εξειδικευόμαστε στη δημιουργία ιστοσελίδων με κορυφαίο design και user experience. Ενημερωνόμαστε για τις τελευταίες τάσεις στον χώρο του Web Design, UI / UX και σχεδιάζουμε ιστοσελίδες που αυξάνουν την κερδοφορία της επιχείρησης σας και βελτιώνουν την ψηφιακή της παρουσία. 

Αποτελεσματικότητα και Επαγγελματισμός σε 3 στάδια

At Pineapple Digital, we take pride in our straightforward and comprehensive work process. When you choose us for your web design project, we’ll work with you to create a website that aligns with your goals and values. Here’s what you can expect:

1. Προσδιορισμός αναγκών

We begin our process by meeting with you to discuss your website’s goals, target audience, and brand values. We’ll collaborate with you to determine the ideal color schemes, fonts, and website template that align with your vision and business objectives. 

If your don’t have a brand identity yet, don’t worry! Our design services can help you create a unique brand identity that truly represents your business.

2. Σχεδιασμός Πρωτοτύπου

Within 2 business weeks after our initial consultation, our team of experienced designers will create a design prototype of your website. This prototype will provide you with an early preview of your website’s overall look and feel. We’ll take your feedback and make any necessary revisions to ensure that the design meets your expectations.

3. Ολοκλήρωση της Ιστοσελίδας

Within three business weeks, your final website will be ready to go live. Before we hand over the reins, we’ll make sure that everything is fully functional and thoroughly tested.

 

LET’S START SOMETHING NEW

say hello!